Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (19 – 20 – 21 -22 Şubat 2024)

 • 19.00 - 22.30
 • Online
 • 2024-02-19
 • Parametrik Testler
 • Nonparametrik Testler
 • İki Yönlü ANOVA
 • Tekrarlı Ölçüm İki Yönlü ANOVA
 • Manova
 • Ancova
 • Korelasyon Analizi
 • Kısmi Korelasyon Analizi
 • Regresyon Analizi
 • Çoklu Regresyon Analizi
 • Lojistik Regresyon Analizi
 • Mcnemar ve Mcnemar Bowker testi
 • Cochran Q Testi
 • Roc Curve Analizi
 • Yaşam Tablosu Analizi
 • Cox Regresyon
 • Kaplan Meier Sağ Kalım Analizi
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri