İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu - MAXQDA Analytical Pro 2024 Eğitimi (18 Aralık 2023)

 • 09.30 - 12.30
 • İzmir Kavram Meslek
 • 2023-12-18
 • Belgeleri Alma
 • Kod Oluşturma
 • Değişken Atama
 • Kodlayıcılar Arası Uzlaşma
 • MaxDicto İşlevleri
 • Betimsel Analiz
 • Karşılaştırmalı Analiz
 • İlişkisel Analiz
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri