Online İleri Düzey SPSS Eğitimi ( 12 – 13 – 14 Ocak 2024)

 • Online
 • Online
 • 2024-01-12
 • Kayıp Veri Analizi
 • Aykırı-Uç Değer Bulma
 • Madde Analizi
 • Açıklayıcı Faktör Analizi
 • Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi
 • Friedman Testi
 • İki Yönlü Varyans Analizi
 • ANCOVA
 • MANOVA
 • MCNemar Testi
 • Cochran Q Testi
 • Regresyon Analizi
 • -Basit Regresyon

  -Çoklu Regresyon

  -Hiyerarşik Regresyon

  -Lojistik Regresyon

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri