Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (5 – 6 – 7 Ocak 2024)

 • 19.00 - 22.30
 • Online
 • 2024-01-05
 • Nitel Araştırmaların Doğası
 • Temel Nitel Araştırma Desenleri
 • Katılımcıların Belirlenmesi / Örneklem Seçim Stratejileri
 • Veri Toplama Araçları (Gözlem, Görüşme, Dokümanlar)
 • Veri Analiz Stratejisinin Seçimi
 • Araştırmacının Sahadaki Rolü
 • Verilerin Kodlanması ve Kod Yapısının Oluşturulması (Başlangıç Düzeyinde)
 • Nitel Araştırmalarda Geçerlik & Güvenirlik Yöntemleri
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri