Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (24 - 25 - 26 Kasım 2023)

 • 19:00 - 22:30
 • Online
 • 2023-11-24
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri
 • YEM’de Temel Kavramlar ve Semboller
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları
 • Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndeksler)
 • Model Modifikasyonu
 • Açıklayıcı Faktör Analizi
 • AMOS Programı Tanıtımı
 • Doğrulayıcı Faktör Analizi
 • Yol Analizleri
  • -Gözlemlenen Değişkenlerle Yol Analizi
  • -Gizil Değişkenlerle Yol Analizi
 • Aracılık (Mediator)
 • Düzenleyici (Moderator)
 • Durumsallık
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.



İletişim Bilgileri