Online MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (24 - 25 - 26 Kasım 2023)

 • 19:00 - 22:30
 • Online
 • 2023-11-24
 • Belgeleri Alma
 • Kod Oluşturma
 • Değişken Atama
 • Kodlayıcılar Arası Uzlaşma
 • MaxDicto İşlevleri
 • Betimsel Analiz
 • Karşılaştırmalı Analiz
 • İlişkisel Analiz
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri