Online Stata Panel Veri Analizi Eğitimi (28 - 29 - 30 Haziran 2022)

 • 19.00 - 22.30
 • Online
 • 2022-06-28
 • Panel Ekonometrisine Giriş
 • Doğrusal Panel Veri Modelleri
 • Sabit ve Rassal Etkiler Modeli
 • Panel Veri Modellerinin Tahmin Yöntemleri Arasında Tercihler
 • Panel Veri Modellerinde Temel Varsayımların Testler
 • Heteroskedasite, Otokorelasyon ve Birimler Arası Korelasyonun Varlığında Dirençli Tahminciler ve Yöntemler
 • Panel Birim Kök Testleri
 • Eş Bütünleşme Testleri
 • İlgili Analizlerin Raporlanması ve Makale Tez Yazımı
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri