Online SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (24 - 25 - 26 Haziran 2022)

 • 19.00 - 22.30
 • Online
 • 2022-06-24
 • Smart-PLS, PLS-SEM Tanımı
 • PLS-SEM ve CB-SEM karşılaştırılması
 • Smart-PLS tercih etme sebepleri
 • Temel Kavramlar ve Semboller
 • Korelasyon ve Nedensellik
 • Güvenirlik ve Geçerlik

1. İç Tutarlılık Güvenirliği

2. Birleşme Geçerliği

3. Ayrışma Geçerliği

 • Yeniden Örnekleme (Bootstrapping)
 • Tahmin Gücü
 • Etki Büyüklüğü
 • Doğrusallık
 • Smart-PLS Programı Tanıtımı
 • Smartpls için veri hazırlama
 • Smartpls’de proje oluşturma
 • Araştırma Modeli Oluşturma
 • Doğrulayıcı Faktör Analizi
 • İlişki Analizleri
 • Aracılık
 • Düzenleyici
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri