Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (15 - 16 - 17 Ocak 2022)

  • 15.30 - 19.00
  • Online
  • 2022-01-15
  • Nitel Araştırmaların Doğası
  • Temel Nitel Araştırma Desenleri
  • Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi
  • Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci
  • Araştırmacının Sahadaki Rolü ve Verilerin Toplanması
  • Veri Analiz Stratejisinin Seçimi
  • Verilerin Kodlanması ve Kod Kitabının Oluşturulması Süreci (Başlangıç Düzeyinde)
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri