Online MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (18 - 19 - 20 Ocak 2022)

 • 19.00 - 22.30
 • Online
 • 2022-01-18
 • Belgeleri Alma
 • Kod Oluşturma
 • Değişken Atama
 • Kodlayıcılar Arası Uzlaşma
 • MaxDicto İşlevleri
 • Betimsel Analiz
 • Karşılaştırmalı Analiz
 • İlişkisel Analiz
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri