Online Stata İle Panel Veri Analizi Eğitimi (18 - 19 - 20 Ocak 2021)

 • 19:00 - 22:30
 • Online
 • 2022-01-18

Eğitim içeriği 

 • Panel Ekonometrisine Giriş
 • Doğrusal Panel Veri Modelleri
 • Sabit ve Rassal Etkiler Modeli
 • Panel Veri Modellerinin Tahmin Yöntemleri Arasında Tercihler
 • Panel Veri Modellerinde Temel Varsayımların Testler
 • Heteroskedasite, Otokorelasyon ve Birimler Arası Korelasyonun Varlığında Dirençli Tahminciler ve Yöntemler
 • Panel Birim Kök Testleri
 • Eş Bütünleşme Testleri
 • İlgili Analizlerin Raporlanması ve Makale Tez Yazımı

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri