Online Stata İle Ekonometrik Analiz Eğitimi (12 - 13 - 14 Ekim 2021)

  • 19:00 - 22:30
  • Online
  • 2021-10-12

Eğitim içeriği 

  • Temel Kavramlar
  • Basit Regresyon Modeli
  • Model Spesifikasyon
  • Otokorelasyon Testi
  • Farklı Varyans Testi
  • Çoklu Doğrusal Bağlantı Testi
  • Zaman Serilerine Giriş

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri