Online Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (7 - 8 Ekim 2021)

 • 18:00 - 22:00
 • Online
 • 2021-10-07

Eğitim içeriği 

 • Nicel Araştırma Problemi Tanımlama ve Literatür Tarama
 • Bilimsel Araştırmalarda Nitel-Nicel Yanılgıları
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Örnekleme Türleri
 • Araştırma Problemi Raporu
 • Nicel Araştırma Yöntemleri
 • Nicel Online Veri Toplama Yöntemleri Teknikleri ve Ölçme Aracı Geliştirme
 • Nicel Araştırmalarda Güvenirlik ve Geçerlik
 • Nicel Verilerin Güvenirlik Analizi
 • Nicel Araştırma Raporu Hazırlama & Temel Veri Analizi Teknikleri

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri