Online Stata İle Panel Veri Analizi Eğitimi (29 - 30 - Eylül - 1 Ekim 2021)

  • 19:00 - 22:30
  • Online
  • 2021-09-29

Eğitim içeriği 

  • Panel Ekonometrisine Giriş
  • Sabit ve Rassal Etkiler Modeli
  • ARDL: Dinamik Panel ve ARDL Tahmini
  • Dinamik OLS
  • Testler: Granger, Birim Kök, Eşbütünleşme Testleri (Panel Unit Root, Cointegration Test)
  • İlgili Analizlerin Raporlanması ve Makale Tez Yazımı

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri