Online Stata İle Ekonometrik Analiz Eğitimi (11 - 12 - 13 Eylül 2021)

  • 19:00 - 22:30
  • Online
  • 2021-09-11

Eğitim içeriği 

  • Temel Kavramlar
  • Basit Regresyon Modeli
  • Model Spesifikasyon
  • Otokorelasyon Testi
  • Farklı Varyans Testi
  • Çoklu Doğrusal Bağlantı Testi
  • Zaman Serilerine Giriş

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri