Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (10 - 11 - 12 Eylül 2021)

 • 19:00 - 22:30
 • Online
 • 2021-09-10

Eğitim içeriği 

 • Veri Girişi ve Kodlama
 • Değişken Türleri
 • Verilerin Dönüştürülmesi
 • Hipotez Testleri
 • Frekans Tablosu
 • Tanımlayıcı İstatistikler
 • Parametrik Testler
  • Bağımsız T Testi
  • Bağımlı T Testi
  • Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
 • Parametrik Olmayan Testler
  • Mann Whitney U Testi
  • Wilcoxon Testi
  • Kurskal Wallis Testi
 • İlişki Testleri (Ki Kare Analizi ve Korelasyon Analizi)
 • Normallik Analizi
 • Güvenirlik Analizi
 • Anket Tasarımı

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri