Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (15 - 16 - 17 Ocak 2021)

 • 19:00 - 22:30
 • Online
 • 2021-01-15

Eğitim içeriği 

 • Regresyon Analizi
 • Çoklu Regreyon Analizi
 • Hiyerarşik Regresyon Analizi
 • Lojistik Regresyon Analizi
 • Güvenirlik Analizi
 • Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi
 • Çok Değişkenli Normallik Analizi
 • Korelasyon Analizi
 • Kısmi Korelasyon Analizi
 • İki Yönlü Varyans Analizi
 • Manova Cochran q Testi
 • Mcnemar Testi
 • Açıklayıcı Faktör Analizi
 • Kümeleme Analizi

Eğitim sonunda katılım belgesi, SPSS istatistik sözlüğü ve SPSS eğitim videoları verilecektir.

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.



İletişim Bilgileri