Online Nitel Yöntemlerde Görüşme ve Kodlama Eğitimi (24 - 25 - 26 Ekim 2020)

 • 18:30 - 22:00
 • Online
 • 2020-10-24

Eğitim içeriği 

 • Alanda Olmak: Katılma, Gözlemleme, Notlama
 • Alanı Yazıya Dökmek
  • Kod ve Kodlama Sürecine Giriş
  • Kodlama Yöntemleri
  • Alan Notlarının İşlenmesi
  • Nitel Araştırmayı Yazmak
 • Yazılım Yardımı İle Kodlama (Maxqda ve Nvivo)

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri