Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (27 - 28 - 29 Mart 2020)

 • 18:30 - 22:00
 • Online
 • 2020-03-27

Eğitim içeriği 

 • Belgeleri Alma
 • Kod Oluşturma
 • Değişken Atama
 • Kodlayıcılar Arası Uzlaşma
 • MaxDicto İşlevleri
 • Betimsel Analiz
 • Karşılaştırmalı Analiz
 • İlişkisel Analiz

Eğitim sonunda katılım belgesi , SPSS istatistik sözlüğü ve SPSS eğitim videoları verilecektir.

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri