Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (20 - 21 - 22 Aralık 2019)

 • 18.30 - 21.30
 • Online
 • 2019-12-20

Eğitim içeriği 

 • Anket Tasarımı
 • Değişken ve Ölçek Türleri
 • Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi
 • Betimsel İstatistikler
 • Normallik Analizi
 • Hipotez Testi
 • Tek Örneklem T Testi
 • Ki Kare Testi
 • Varyans Analizi
 • Korelasyon Analizi
 • Güvenirlik Analizi
 • Mann Whitney U Testi
 • Kruskal Wallis H Testi
 • Wilcoxon Testi

Eğitim sonunda katılım belgesi, SPSS istatistik sözlüğü ve SPSS eğitim videoları verilecektir.

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri