Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (13 - 14 - 15 Aralık 2019)

  • 18.30 - 21.30
  • Online
  • 2019-12-13

Eğitim içeriği;

  • Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri
  • Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci
  • Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme
  • SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi"
  • AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi"
  • Kapsam / Yüzeysel / Ölçüt Bağlantılı / Yordama / Eş Zamanlı Geçerlilik / Güvenirlik Analizi
  • %27 Alt Üst Madde Ayırt Ediciliği, Madde Toplam Puan Analizi ve Raporlama

Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri