İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Haziran 18 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (18 - 19 - 20 Haziran 2021)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (18 - 19 - 20 Haziran 2021) Online istarakademi.com

Haziran 19 2021
 • 15:00 - 19:00
 • Online

Online Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (19 - 20 Haziran 2021)

Eğitim içeriği  Nicel Araştırma Problemi Tanımlama ve Literatür Tarama Bilimsel Araştırmalarda Nitel-Nicel Yanılgıları Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Örnekleme Türleri ...

Online Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (19 - 20 Haziran 2021) Online istarakademi.com

Haziran 22 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (22 - 23 - 24 Haziran 2021)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (22 - 23 - 24 Haziran 2021) Online istarakademi.com

Haziran 25 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (25 - 26 - 27 Haziran 2021)

Eğitim içeriği; Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri YEM'de Temel Kavramlar ve Semboller Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndexler) Model Modifikasyonu ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (25 - 26 - 27 Haziran 2021) Online istarakademi.com

Haziran 26 2021
 • 09:00 - 12:30 / 13:3
 • Online

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Eğitimi (26 - 27 - 28 Haziran 2021)

Eğitim içeriği  İyi kalitede bilimsel makale yazmanın önemi Yazım standardizasyonları (PRISMA, PRISMA-ScR, MOOSE ve IJISRIR) Sistematik derleme ve ...

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Eğitimi (26 - 27 - 28 Haziran 2021) Online istarakademi.com

Haziran 29 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Stata İle Panel Veri Analizi Eğitimi (29 - 30 - Haziran 2021)

Eğitim içeriği  Panel Ekonometrisine Giriş Sabit ve Rassal Etkiler Modeli ARDL: Dinamik Panel ve ARDL Tahmini Dinamik OLS ...

Online Stata İle Panel Veri Analizi Eğitimi (29 - 30 - Haziran 2021) Online istarakademi.com

Temmuz 02 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Jamovi ile Temel ve İleri Düzey İstatistik Eğitimi (2 - 3 - 4 - 5 Temmuz 2021)

Eğitim içeriği  Jamovi tanıtım, veri girişi ve genel ayarlar Jamovi temel menüler ve ekleti modülleri Jamovi ile veri dosyası aktarma ve düzenleme ...

Online Jamovi ile Temel ve İleri Düzey İstatistik Eğitimi (2 - 3 - 4 - 5 Temmuz 2021) Online istarakademi.com

Temmuz 06 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (6 - 7 - 8 Temmuz 2021)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının ...

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (6 - 7 - 8 Temmuz 2021) Online istarakademi.com

Temmuz 09 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (9 - 10 - 11 Temmuz 2021)

Eğitim içeriği  Veri Girişi ve Kodlama Değişken Türleri Verilerin Dönüştürülmesi Hipotez Testleri Frekans Tablosu Tanımlayıcı İstatistikler Parametrik Testler ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (9 - 10 - 11 Temmuz 2021) Online istarakademi.com

Temmuz 10 2021
 • 15:00 - 18:30
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (10 - 11 - 12 Temmuz 2021)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (10 - 11 - 12 Temmuz 2021) Online istarakademi.com

Temmuz 13 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Stata İle Ekonometrik Analiz Eğitimi (13 - 14 - 15 Temmuz 2021)

Eğitim içeriği  Temel Kavramlar Basit Regresyon Modeli Model Spesifikasyon Otokorelasyon Testi Farklı Varyans Testi Çoklu Doğrusal Bağlantı Testi ...

Online Stata İle Ekonometrik Analiz Eğitimi (13 - 14 - 15 Temmuz 2021) Online istarakademi.com

Temmuz 17 2021
 • 15:00 - 18:30
 • Online

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (17 - 18 - 19 - 20 Temmuz 2021)

Bu eğitimden kazancaklarınız Parametrik Testler Nonparametrik Testler İki Yönlü ANOVA Tekrarlı Ölçüm İki Yönlü ANOVA Manova Ancova Korelasyon Analizi ...

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (17 - 18 - 19 - 20 Temmuz 2021) Online istarakademi.com

Temmuz 24 2021
 • 13:30 - 18:00
 • Online

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (24 Temmuz 2021)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (24 Temmuz 2021) Online istarakademi.com

Temmuz 25 2021
 • 10:00 - 12:00 / 13:0
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (25 - 26 - 27 Temmuz 2021)

Eğitim içeriği  Kayıp Veri Analizi Aykırı-Uç Değer Bulma Madde Analizi Açıklayıcı Faktör Analizi Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi Friedman Testi İki Yönlü Varyans Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (25 - 26 - 27 Temmuz 2021) Online istarakademi.com

Temmuz 28 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Sağlık Alanında Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (28 - 29 - 30 Şubat 2021)

Eğitim içeriği  Makale öncesi hazırlık Dergi seçimi Göz önünde bulundurulacak notlar Araştırma makalesinin hazırlanması Makalenin bölümleri Araştırma makalesi yazma teknikleri Makale gönderim sistemlerinin kullanılması Makale nasıl incelenir Revizyon yapmanın incelikleri ve Proofreading Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz. ...

Online Sağlık Alanında Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (28 - 29 - 30 Şubat 2021) Online istarakademi.com

Temmuz 31 2021
 • 10:00 - 12:00 / 13:0
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (31 Temmuz - 1 - 2 Ağustos 2021)

Eğitim içeriği; Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri YEM'de Temel Kavramlar ve Semboller Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndexler) Model Modifikasyonu ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (31 Temmuz - 1 - 2 Ağustos 2021) Online istarakademi.com

Temmuz 31 2021
 • 15:30 - 19:00
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (31 Temmuz - 1 - 3 Ağustos 2021)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (31 Temmuz - 1 - 3 Ağustos 2021) Online istarakademi.com

Geçmiş Eğitimler


Mayıs 29 2021
 • 09:00 - 12:00 / 13:0
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (29 - 30 Mayıs 2021)

Eğitim içeriği; Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri YEM'de Temel Kavramlar ve Semboller Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndexler) Model Modifikasyonu ...


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri