İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Ocak 26 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (26 - 27 - 28 Ocak 2021)

Eğitim içeriği; AMOS Programı Kullanımı Temel Yapısal Eşitlik Kavramları YEM'de Uyum İndexleri Doğrulayıcı Faktör Analizi Modelleme Mantığı YEM'de Modelleme Testleri ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (26 - 27 - 28 Ocak 2021) Online istarakademi.com

Ocak 27 2021
 • 19:30 - 21:30
 • Online

Online Endnote ile Kaynakça Yönetimi (27 - 28 Ocak 2021)

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. ...

Online Endnote ile Kaynakça Yönetimi (27 - 28 Ocak 2021) Online istarakademi.com

Ocak 29 2021
 • 18:30 - 21:00
 • Online

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Kursu (29 - 30 - 31 Ocak 2021)

Eğitim içeriği  İyi kalitede bilimsel makale yazmanın önemi Yazım standardizasyonları (PRISMA, PRISMA-ScR, MOOSE ve IJISRIR) Sistematik derleme ve ...

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Kursu (29 - 30 - 31 Ocak 2021) Online istarakademi.com

Ocak 29 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (29 - 30 - 31 Ocak 2021)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (29 - 30 - 31 Ocak 2021) Online istarakademi.com

Şubat 02 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemlerinde Geçerlilik, Güvenirlilik ve İnandırıcılık Eğitimi (2 - 3 Şubat 2021)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Nitel Araştırmalarda Geçerlilik ve Güvenirlilik Kavramı Nitel Araştırmalarda İnandırıcılık Kavramı Nitel Araştırmalarda Geçerlilik ve Güvenirlilik Yaklaşımları MAXQDA ile Geçerlilik Güvenirlilik Testi Nvivo ile Geçerlilik Güvenirlilik Testi Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz. ...

Online Nitel Araştırma Yöntemlerinde Geçerlilik, Güvenirlilik ve İnandırıcılık Eğitimi (2 - 3 Şubat 2021) Online istarakademi.com

Şubat 05 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (5 - 6 - 7 Şubat 2021)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (5 - 6 - 7 Şubat 2021) Online istarakademi.com

Şubat 06 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (6 - 7 - 8 Şubat 2021)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (6 - 7 - 8 Şubat 2021) Online istarakademi.com

Şubat 09 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (9 - 10 - 11 Şubat 2021)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının ...

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (9 - 10 - 11 Şubat 2021) Online istarakademi.com

Şubat 12 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Stata İle Panel Veri Analizi Eğitimi (12 - 13 - 14 Şubat 2021)

Eğitim içeriği  Panel Ekonometrisine Giriş Sabit ve Rassal Etkiler Modeli ARDL: Dinamik Panel ve ARDL Tahmini Dinamik OLS ...

Online Stata İle Panel Veri Analizi Eğitimi (12 - 13 - 14 Şubat 2021) Online istarakademi.com

Şubat 13 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (13 - 14 - 15 Şubat 2021)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (13 - 14 - 15 Şubat 2021) Online istarakademi.com

Şubat 16 2021
 • 19:00 - 22:00
 • Online

Online Sağlık Alanında Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (16 - 17 - 18 Şubat 2021)

Eğitim içeriği  Makale öncesi hazırlık Dergi seçimi Göz önünde bulundurulacak notlar Araştırma makalesinin hazırlanması Makalenin bölümleri Araştırma makalesi yazma teknikleri Makale gönderim sistemlerinin kullanılması Makale nasıl incelenir Revizyon yapmanın incelikleri ve Proofreading Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz. ...

Online Sağlık Alanında Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (16 - 17 - 18 Şubat 2021) Online istarakademi.com

Şubat 19 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (19 - 20 - 21 Şubat 2021)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz Eğitim sonunda ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (19 - 20 - 21 Şubat 2021) Online istarakademi.com

Şubat 20 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Sağlık Alanında Sistematik Derleme Yapma ve Yayına Hazırlama Eğitimi (20 - 21 Şubat 2021)

Eğitim içeriği  İyi kalitede bilimsel makale yazmanın önemi Yazım standardizasyonları (PRISMA, PRISMA-ScR, MOOSE ve IJISRIR) Sistematik derleme ve ...

Online Sağlık Alanında Sistematik Derleme Yapma ve Yayına Hazırlama Eğitimi (20 - 21 Şubat 2021) Online istarakademi.com

Şubat 23 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (23 - 24 - 25 - 26 Şubat 2021)

Bu eğitimden kazancaklarınız Parametrik Testler Nonparametrik Testler İki Yönlü ANOVA Tekrarlı Ölçüm İki Yönlü ANOVA Manova Ancova Korelasyon Analizi ...

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (23 - 24 - 25 - 26 Şubat 2021) Online istarakademi.com

Şubat 27 2021
 • 09:00 - 13:00
 • Online

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (27 Şubat 2021)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (27 Şubat 2021) Online istarakademi.com

Şubat 27 2021
 • 09:30 - 13:30
 • Online

Online Sağlık Alanında Meta Analizi Eğitimi (27 - 28 Şubat 2021)

Eğitim içeriği; Sistematik derlemede elde edilen verilerin sentezinde kullanılan yöntemler Meta-analiz Meta-analiz için veri setlerinin hazırlanması Bazı meta-analiz programlarının tanıtımı (Reviewer Manager ve Comprehensive Meta-Analysis) Verilerin meta-analiz programına aktarılması, analizi ve yorumu Meta-analiz sonuçlarının rapor edilmesi  Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz. ...

Online Sağlık Alanında Meta Analizi Eğitimi (27 - 28 Şubat 2021) Online istarakademi.com

Geçmiş Eğitimler


Ocak 15 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (15 - 16 - 17 Ocak 2021)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi ...


Ocak 08 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (8 - 9 - 10 Ocak 2021)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri