İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Nisan 04 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi İzmir (4 - 5 Nisan 2020)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci ...

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi İzmir (4 - 5 Nisan 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Nisan 04 2020
 • 10:00 - 16:00
 • Kahramanmaraş

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi Kahramanmaraş (4 - 5 Nisan 2020)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci ...

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi Kahramanmaraş (4 - 5 Nisan 2020) Kahramanmaraş Kahramanmaraş

Nisan 10 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (10 - 11 - 12 Nisan 2020)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (10 - 11 - 12 Nisan 2020) Online istarakademi.com

Nisan 11 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi İzmir (11 - 12 Nisan 2020)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi İzmir (11 - 12 Nisan 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Nisan 11 2020
 • 10:00 - 16:00
 • Kahramanmaraş

Temel Düzey SPSS Eğitimi Kahramanmaraş (11 - 12 Nisan 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Temel Düzey SPSS Eğitimi Kahramanmaraş (11 - 12 Nisan 2020) Kahramanmaraş Kahramanmaraş

Nisan 11 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (17 - 18 - 19 Nisan 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Teorik altyapı SmartPLS programına giriş Ölçüm modeli İlişki analizi Mediatör analizleri Moderatör analizleri Çoklu grup analizleri Yapılan analizi yorumlama ...

Online SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (17 - 18 - 19 Nisan 2020) Online istarakademi.com

Nisan 17 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi İzmir (18 - 19 Nisan 2020)

Eğitim içeriği; Nitel Yöntemlere Giriş MAXQDA projesi oluşturma Belgeleri hazırlama ve aktarma Kod oluşturma Belgeleri kodlama Metin geri çağırma Notlar oluşturma ve yönetme Sözlüksel arama aracını kullanma ...

Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi İzmir (18 - 19 Nisan 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Nisan 24 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (24 - 25 - 26 Nisan 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (24 - 25 - 26 Nisan 2020) Online istarakademi.com

Nisan 26 2020
 • 09:00 - 13:00
 • İzmir

G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi İzmir (26 Nisan 2020)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi İzmir (26 Nisan 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Mayıs 01 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (1 - 2 - 3 Mayıs 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (1 - 2 - 3 Mayıs 2020) Online istarakademi.com

Mayıs 02 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

Nvivo ile Nitel Veri Analizi Eğitimi İzmir (2 - 3 Mayıs 2020)

Eğitim içeriği Nitel Araştırmalarla İlgili Genel Bilgilendirme NVivo 12 Programı ile İlgili Genel Bilgilendirme Ncapture Kullanımı Case Oluşturma Nvivo 12 ile Kodlama Framework Matrix ve Relationship Oluşturma ...

Nvivo ile Nitel Veri Analizi Eğitimi İzmir (2 - 3 Mayıs 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Mayıs 08 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (8 - 9 - 10 Mayıs 2020)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (8 - 9 - 10 Mayıs 2020) Online istarakademi.com

Mayıs 09 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

SmartPLS İle Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi İzmir (9 - 10 Mayıs 2020)

Eğitim içeriği  Teorik Altyapı SmartPLS Programına Giriş Ölçüm Modeli Mediatör Analizleri Moderatör Analizleri Çoklu Grup Analizleri ...

SmartPLS İle Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi İzmir (9 - 10 Mayıs 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Mayıs 15 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (15 - 16 - 17 Mayıs 2020)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci ...

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (15 - 16 - 17 Mayıs 2020) Online istarakademi.com

Mayıs 16 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (16 - 17 Mayıs 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (16 - 17 Mayıs 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Mayıs 22 2020
 • 19:00 - 22:00
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (22 - 23 -24 Mayıs 2020)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz Eğitim sonunda katılım belgesi ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (22 - 23 -24 Mayıs 2020) Online istarakademi.com

Mayıs 23 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (23 - 24 Mayıs 2020)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...

İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (23 - 24 Mayıs 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Mayıs 29 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (29 - 30 - 31 Mayıs 2020)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (29 - 30 - 31 Mayıs 2020) Online istarakademi.com

Mayıs 30 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

Maxqda ile İleri Düzey Akademik Raporlama Eğitimi İzmir (30 - 31 Mayıs 2020)

Eğitim içeriği; MAXQDA ile bir projenin kodlamalarını ve kategorileştirmelerini yapmak Analiz basamaklarını ileri düzeyde kullanmak ve yorumlamak Takım çalışması yapmak ...

Maxqda ile İleri Düzey Akademik Raporlama Eğitimi İzmir (30 - 31 Mayıs 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Geçmiş Eğitimler


Mart 28 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (28 - 29 Mart 2020)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...


Mart 21 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (20 - 21 - 22 Mart 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri