İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Ekim 23 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (23 - 24 - 25 Ekim 2020)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz Eğitim sonunda ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (23 - 24 - 25 Ekim 2020) Online istarakademi.com

Ekim 23 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (23 - 24 - 25 - 26 Ekim 2020)

Bu eğitimden kazancaklarınız Parametrik Testler Nonparametrik Testler İki Yönlü ANOVA Tekrarlı Ölçüm İki Yönlü ANOVA Manova Ancova Korelasyon Analizi Kısmi Korelasyon Analizi ...

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (23 - 24 - 25 - 26 Ekim 2020) Online istarakademi.com

Ekim 24 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Nitel Yöntemlerde Görüşme ve Kodlama Eğitimi (24 - 25 - 26 Ekim 2020)

Eğitim içeriği  Alanda Olmak: Katılma, Gözlemleme, Notlama Alanı Yazıya Dökmek Kod ve Kodlama Sürecine Giriş Kodlama Yöntemleri ...

Online Nitel Yöntemlerde Görüşme ve Kodlama Eğitimi (24 - 25 - 26 Ekim 2020) Online istarakademi.com

Ekim 30 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Nvivo ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (30 - 31 Ekim - 1 Kasım 2020)

Eğitim içeriği Nitel Araştırmalarla İlgili Genel Bilgilendirme NVivo 12 Programı ile İlgili Genel Bilgilendirme Ncapture Kullanımı Case Oluşturma Nvivo 12 ile Kodlama Framework Matrix ve Relationship Oluşturma ...

Online Nvivo ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (30 - 31 Ekim - 1 Kasım 2020) Online istarakademi.com

Ekim 30 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (30 - 31 Ekim - 1 Kasım 2020)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (30 - 31 Ekim - 1 Kasım 2020) Online istarakademi.com

Ekim 31 2020
 • 09:00 - 13:00
 • Online

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (31 Ekim 2020)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (31 Ekim 2020) Online istarakademi.com

Kasım 06 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (6 - 7 - 8 Kasım 2020)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (6 - 7 - 8 Kasım 2020) Online istarakademi.com

Kasım 06 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (6 - 7 - 8 Kasım 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (6 - 7 - 8 Kasım 2020) Online istarakademi.com

Kasım 13 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (13 - 14 - 15 Kasım 2020)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci ...

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (13 - 14 - 15 Kasım 2020) Online istarakademi.com

Kasım 13 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (13 - 14 -15 Kasım 2020)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (13 - 14 -15 Kasım 2020) Online istarakademi.com

Kasım 20 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Kursu (20 - 21 - 22 Kasım 2020)

Eğitim içeriği  İyi kalitede bilimsel makale yazmanın önemi Yazım standardizasyonları (PRISMA, PRISMA-ScR, MOOSE ve IJISRIR) Sistematik derleme ve meta-analiz makalesinde giriş ve yöntem bölümlerinin yazımı ...

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Kursu (20 - 21 - 22 Kasım 2020) Online istarakademi.com

Kasım 20 2020
 • 19:00 - 22:00
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (20 - 21 - 22 Kasım 2020)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz Eğitim sonunda ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (20 - 21 - 22 Kasım 2020) Online istarakademi.com

Kasım 27 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (27 - 28 - 29 Kasım 2020)

Eğitim içeriği  Proje tanıtımı ve yönetimi Mevcut durum analizi Sorun analizi Paydaşlar analizi Hedefler ve strateji analizi Risk analizi Mantıksal çerçeve analizi İzleme göstergeleri, proje çıktıları, proje etkileri ve ...

Online Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (27 - 28 - 29 Kasım 2020) Online istarakademi.com

Kasım 27 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (27 - 28 - 29 Kasım 2020)

Eğitim içeriği; AMOS Programı Kullanımı Temel Yapısal Eşitlik Kavramları YEM'de Uyum İndexleri Doğrulayıcı Faktör Analizi Modelleme Mantığı YEM'de Modelleme Testleri ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (27 - 28 - 29 Kasım 2020) Online istarakademi.com

Aralık 12 2020
 • 10:00 - 17:00
 • Online

Online Gözlemsel ve Deneysel Araştırma Eğitimi (12 - 13 Aralık 2020)

 Eğitim içeriği: İyi Kalitede Makale Yazmanın Önemi Yazım Standardizasyonlarının Tanıtımı (STROBE, CONSORT) Başlık, Özet, Giriş Bölümlerinin Yazımı Amaç ve Araştırma Soruları  / Hipotezlerinin Oluşturulması Yöntem, Bulgular ve Tartışma Bölümlerinin Yazımı STROBE, CONSORT ve JBI Kontrol Listeleri İle Gözlemsel ve Deneysel Araştırma Makalesi İnceleme / Değerlendirme Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.  ...

Online Gözlemsel ve Deneysel Araştırma Eğitimi (12 - 13 Aralık 2020) Online istarakademi.com

Ocak 29 2021
 • 18:30 - 21:00
 • Online

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Kursu (29 - 30 - 31 Ocak 2021)

Eğitim içeriği  İyi kalitede bilimsel makale yazmanın önemi Yazım standardizasyonları (PRISMA, PRISMA-ScR, MOOSE ve IJISRIR) Sistematik derleme ve meta-analiz makalesinde giriş ve yöntem bölümlerinin yazımı ...

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Kursu (29 - 30 - 31 Ocak 2021) Online istarakademi.com

Geçmiş Eğitimler


Ekim 16 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (16 - 17 - 18 Ekim 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


Eylül 28 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemlerinde Geçerlilik, Güvenirlilik ve İnandırıcılık Eğitimi (28 - 29 Eylül 2020)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Nitel Araştırmalarda Geçerlilik ve Güvenirlilik Kavramı Nitel Araştırmalarda İnandırıcılık Kavramı Nitel Araştırmalarda Geçerlilik ve Güvenirlilik Yaklaşımları MAXQDA ile Geçerlilik Güvenirlilik Testi Nvivo ile Geçerlilik Güvenirlilik Testi Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz. ...


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri