İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Haziran 06 2020
 • 18:30 - 21:30
 • Online

Online Stata ile Meta Analizi Eğitimi (6 - 7 - 8 - 9 Haziran 2020)

Eğitim içeriği  Meta Analizine Giriş Alan Yazın Taraması Akış Şeması Oluşturma Kontrol Listesi Kullanımı Özet İstatistikler (ortalama, OR, RR, RD, duyarlılık, ..) Etki Büyüklüğü kavramı ...

Online Stata ile Meta Analizi Eğitimi (6 - 7 - 8 - 9 Haziran 2020) Online istarakademi.com

Haziran 10 2020
 • 19:30 - 21:30
 • Online

Online Endnote ile Kaynakça Yönetimi (10 - 11 Haziran 2020)

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. ...

Online Endnote ile Kaynakça Yönetimi (10 - 11 Haziran 2020) Online istarakademi.com

Haziran 12 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (12 - 13 - 14 Haziran 2020)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (12 - 13 - 14 Haziran 2020) Online istarakademi.com

Haziran 15 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online İleri Düzey Maxqda Eğitimi (15 - 16 - 17 Haziran 2020)

Eğitim içeriği; MAXQDA ile bir projenin kodlamalarını ve kategorileştirmelerini yapmak Analiz basamaklarını ileri düzeyde kullanmak ve yorumlamak Takım çalışması yapmak ...

Online İleri Düzey Maxqda Eğitimi (15 - 16 - 17 Haziran 2020) Online istarakademi.com

Haziran 19 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (19 - 20 - 21 Haziran 2020)

Eğitim içeriği; AMOS Programı Kullanımı Temel Yapısal Eşitlik Kavramları YEM'de Uyum İndexleri Doğrulayıcı Faktör Analizi Modelleme Mantığı YEM'de Modelleme Testleri ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (19 - 20 - 21 Haziran 2020) Online istarakademi.com

Haziran 20 2020
 • 09:00 - 13:00
 • Online

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (20 Haziran 2020)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (20 Haziran 2020) Online istarakademi.com

Haziran 22 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Maxqda İle İçerik Analiz Teknikleri Eğitimi (22 - 23 - 24 Haziran 2020)

Eğitim içeriği; İçerik Analizi Nedir İçerik Analiz Yöntemleri Nelerdir ? İçerik Analizi Veri Toplama Yöntemleri ve Evren Özellikleri MAXQDA ile İçerik Analizi Sözlük Oluşturma Kelime Arama İlişkisel Analiz ...

Online Maxqda İle İçerik Analiz Teknikleri Eğitimi (22 - 23 - 24 Haziran 2020) Online istarakademi.com

Haziran 25 2020
 • 19:00 - 22:00
 • Online

Online Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (25 - 26 - 27 Haziran 2020)

Eğitim içeriği; Makale Öncesi Hazırlık Dergi Seçimi Göz Önünde Bulundurulacak Notlar Araştırma Makalesinin Hazırlanması Makalenin Bölümleri ...

Online Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (25 - 26 - 27 Haziran 2020) Online istarakademi.com

Haziran 27 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (27 - 28 - 29 Haziran 2020)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci ...

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (27 - 28 - 29 Haziran 2020) Online istarakademi.com

Temmuz 01 2020
 • 18:30 - 21:30
 • Online

Online Sağlık Alanında Anket Formu Hazırlama ve Uygulama Teknikleri Eğitimi (1 - 2 Temmuz 2020)

Eğitim içeriği; Amacın ve hedef kitlenin belirlenmesi Literatür taraması, mevcut uygulamaların incelenmesi Ölçümlenecek değişkenlerin belirlenmesi Veri toplama yöntemi seçimi ...

Online Sağlık Alanında Anket Formu Hazırlama ve Uygulama Teknikleri Eğitimi (1 - 2 Temmuz 2020) Online istarakademi.com

Temmuz 03 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (3 - 4 - 5 Temmuz 2020)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz Eğitim sonunda ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (3 - 4 - 5 Temmuz 2020) Online istarakademi.com

Temmuz 10 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (10 - 11 - 12 Temmuz 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (10 - 11 - 12 Temmuz 2020) Online istarakademi.com

Temmuz 14 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemlerinde Geçerlilik, Güvenirlik ve İnandırıcılık Eğitimi (14 - 15 - 16 Temmuz 2020)

Eğitim içeriği  Nitel araştırmanın doğası Nitel araştırmalarda geçerlilik güvenirlik kavramı Nitel araştırmalarda inandırıcılık kavramı Nitel araştırmalarda geçerlilik güvenirlilik yaklaşımları ...

Online Nitel Araştırma Yöntemlerinde Geçerlilik, Güvenirlik ve İnandırıcılık Eğitimi (14 - 15 - 16 Temmuz 2020) Online istarakademi.com

Temmuz 17 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Sosyal Bilimlerde Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (17 - 18 - 19 Temmuz 2020)

Eğitim içeriği  Makale tarama kaynaklarının bulunması Uygun makelelerin derlenmesi Bilimsel bir makale yazımında giriş, abstract, yöntem, bulgular ve sonuç bölümünün yazılması ...

Online Sosyal Bilimlerde Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (17 - 18 - 19 Temmuz 2020) Online istarakademi.com

Temmuz 20 2020
 • 09:00 - 13:00
 • Online

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (20 Temmuz 2020)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (20 Temmuz 2020) Online istarakademi.com

Temmuz 21 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (21 - 22 - 23 Temmuz 2020)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (21 - 22 - 23 Temmuz 2020) Online istarakademi.com

Temmuz 24 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Stata İle Ekonometrik Analiz Eğitimi (24 - 25 - 26 Temmuz 2020)

Eğitim içeriği  Temel Kavramlar Basit Regresyon Modeli Model Spesifikasyon Otokorelasyon Testi Farklı Varyans Testi Çoklu Doğrusal Bağlantı Testi Zaman Serilerine Giriş ...

Online Stata İle Ekonometrik Analiz Eğitimi (24 - 25 - 26 Temmuz 2020) Online istarakademi.com

Temmuz 27 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Mendeley İle Kaynakça Yönetimi Eğitimi (27 Temmuz 2020)

Eğitim içeriği  Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma Makale ve tezlerde bibliyografya oluşturma ...

Online Mendeley İle Kaynakça Yönetimi Eğitimi (27 Temmuz 2020) Online istarakademi.com

Temmuz 28 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (28 - 29 - 30 - 31 Temmuz 2020)

Bu eğitimden kazancaklarınız Parametrik Testler Nonparametrik Testler İki Yönlü ANOVA Tekrarlı Ölçüm İki Yönlü ANOVA Manova Ancova Korelasyon Analizi Kısmi Korelasyon Analizi ...

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (28 - 29 - 30 - 31 Temmuz 2020) Online istarakademi.com

Geçmiş Eğitimler


Haziran 05 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (5 - 6 - 7 Haziran 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


Mayıs 23 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (23 - 24 Mayıs 2020)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...


Mayıs 16 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (16 - 17 Mayıs 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri