İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Ağustos 07 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (7 - 8 - 9 Ağustos 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (7 - 8 - 9 Ağustos 2020) Online istarakademi.com

Ağustos 07 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (7 - 8 - 9 - 10 Ağustos 2020)

Bu eğitimden kazancaklarınız Parametrik Testler Nonparametrik Testler İki Yönlü ANOVA Tekrarlı Ölçüm İki Yönlü ANOVA Manova Ancova Korelasyon Analizi Kısmi Korelasyon Analizi ...

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (7 - 8 - 9 - 10 Ağustos 2020) Online istarakademi.com

Ağustos 14 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (14 - 15 - 16 Ağustos 2020)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci ...

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (14 - 15 - 16 Ağustos 2020) Online istarakademi.com

Ağustos 21 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (21 - 22 - 23 Ağostos 2020)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (21 - 22 - 23 Ağostos 2020) Online istarakademi.com

Ağustos 21 2020
 • 09:00 - 13:00
 • Online

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (22 Ağustos 2020)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (22 Ağustos 2020) Online istarakademi.com

Ağustos 21 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (21 - 22 - 23 Ağustos 2020)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz Eğitim sonunda ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (21 - 22 - 23 Ağustos 2020) Online istarakademi.com

Ağustos 26 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online İleri Düzey Maxqda Eğitimi (26 - 27 - 28 Ağustos 2020)

Eğitim içeriği; MAXQDA ile bir projenin kodlamalarını ve kategorileştirmelerini yapmak Analiz basamaklarını ileri düzeyde kullanmak ve yorumlamak Takım çalışması yapmak ...

Online İleri Düzey Maxqda Eğitimi (26 - 27 - 28 Ağustos 2020) Online istarakademi.com

Ağustos 28 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (28 - 29 - 30 Ağustos 2020)

Eğitim içeriği; AMOS Programı Kullanımı Temel Yapısal Eşitlik Kavramları YEM'de Uyum İndexleri Doğrulayıcı Faktör Analizi Modelleme Mantığı YEM'de Modelleme Testleri ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (28 - 29 - 30 Ağustos 2020) Online istarakademi.com

Ağustos 29 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Stata İle Ekonometrik Analiz Eğitimi (29 - 30 - 31 Ağustos 2020)

Eğitim içeriği  Temel Kavramlar Basit Regresyon Modeli Model Spesifikasyon Otokorelasyon Testi Farklı Varyans Testi Çoklu Doğrusal Bağlantı Testi Zaman Serilerine Giriş ...

Online Stata İle Ekonometrik Analiz Eğitimi (29 - 30 - 31 Ağustos 2020) Online istarakademi.com

Eylül 11 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Sosyal Bilimlerde Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (11 - 12 - 13 Eylül 2020)

Eğitim içeriği  Makale tarama kaynaklarının bulunması Uygun makelelerin derlenmesi Bilimsel bir makale yazımında giriş, abstract, yöntem, bulgular ve sonuç bölümünün yazılması ...

Online Sosyal Bilimlerde Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (11 - 12 - 13 Eylül 2020) Online istarakademi.com

Eylül 11 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (11 - 12 - 13 Eylül 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (11 - 12 - 13 Eylül 2020) Online istarakademi.com

Eylül 16 2020
 • 19:30 - 21:30
 • Online

Online Endnote ile Kaynakça Yönetimi (16 - 17 Eylül 2020)

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. ...

Online Endnote ile Kaynakça Yönetimi (16 - 17 Eylül 2020) Online istarakademi.com

Eylül 18 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (18 - 19 - 20 Eylül 2020)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci ...

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (18 - 19 - 20 Eylül 2020) Online istarakademi.com

Eylül 18 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (18 - 19 - 20 Eylül 2020)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (18 - 19 - 20 Eylül 2020) Online istarakademi.com

Eylül 19 2020
 • 09:00 - 13:00
 • Online

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (19 Eylül 2020)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (19 Eylül 2020) Online istarakademi.com

Eylül 25 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (25 - 26 - 27 Eylül 2020)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz Eğitim sonunda ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (25 - 26 - 27 Eylül 2020) Online istarakademi.com

Eylül 25 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (25 - 26 - 27 Eylül 2020)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (25 - 26 - 27 Eylül 2020) Online istarakademi.com

Ekim 02 2020
 • 19:00 - 22:00
 • Online

Online Sağlık Alanında Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (2 - 3 - 4 Ekim 2020)

Eğitim içeriği  Makale tarama kaynaklarının bulunması Uygun makelelerin derlenmesi Bilimsel bir makale yazımında giriş, abstract, yöntem, bulgular ve sonuç bölümünün yazılması ...

Online Sağlık Alanında Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (2 - 3 - 4 Ekim 2020) Online istarakademi.com

Geçmiş Eğitimler


Ağustos 07 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (7 - 8 - 9 Ağustos 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri