İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Eylül 18 2021
 • 15:00 - 18:30
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (18 - 19 - 20 Eylül 2021)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (18 - 19 - 20 Eylül 2021) Online istarakademi.com

Eylül 24 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (24 - 25 - 26 Eylül 2021)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (24 - 25 - 26 Eylül 2021) Online istarakademi.com

Eylül 25 2021
 • 15:00 - 18:30
 • Online

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (25 - 26 - 27 - 28 Eylül 2021)

Bu eğitimden kazancaklarınız Parametrik Testler Nonparametrik Testler İki Yönlü ANOVA Tekrarlı Ölçüm İki Yönlü ANOVA Manova Ancova Korelasyon Analizi ...

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (25 - 26 - 27 - 28 Eylül 2021) Online istarakademi.com

Eylül 29 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Stata İle Panel Veri Analizi Eğitimi (29 - 30 - Eylül - 1 Ekim 2021)

Eğitim içeriği  Panel Ekonometrisine Giriş Sabit ve Rassal Etkiler Modeli ARDL: Dinamik Panel ve ARDL Tahmini Dinamik OLS ...

Online Stata İle Panel Veri Analizi Eğitimi (29 - 30 - Eylül - 1 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 02 2021
 • 10:00 - 12:00 / 13:0
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (2 - 3 - 4 Ekim 2021)

Eğitim içeriği; Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri YEM'de Temel Kavramlar ve Semboller Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndexler) Model Modifikasyonu ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (2 - 3 - 4 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 02 2021
 • 15:00 - 18:30
 • Online

Online Ölçek Geliştirme Uyarlama Raporlama Eğitimi (2 - 3 Ekim 2021)

Eğitim içeriği  Veri Seti Üzerinde Uygulama Makale / Tez Formatında Uygulama Yorumlama / Raporlama Atölye Çalışması (Kişisel veri setleri üzerinde) ...

Online Ölçek Geliştirme Uyarlama Raporlama Eğitimi (2 - 3 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 02 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Ölçek Geliştirme Uyarlama Raporlama Eğitimi (2 - 3 Kasım 2021)

Eğitim içeriği  Veri Seti Üzerinde Uygulama Makale / Tez Formatında Uygulama Yorumlama / Raporlama Atölye Çalışması (Kişisel veri setleri üzerinde) ...

Online Ölçek Geliştirme Uyarlama Raporlama Eğitimi (2 - 3 Kasım 2021) Online istarakademi.com

Ekim 04 2021
 • 19:00 - 22:00
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (4 - 5 - 6 Ekim 2021)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının ...

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (4 - 5 - 6 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 07 2021
 • 18:00 - 22:00
 • Online

Online Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (7 - 8 Ekim 2021)

Eğitim içeriği  Nicel Araştırma Problemi Tanımlama ve Literatür Tarama Bilimsel Araştırmalarda Nitel-Nicel Yanılgıları Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Örnekleme Türleri ...

Online Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (7 - 8 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 09 2021
 • 10:00 - 12:00 / 13:0
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (9 - 10 - 11 Ekim 2021)

Eğitim içeriği  Veri Girişi ve Kodlama Değişken Türleri Verilerin Dönüştürülmesi Hipotez Testleri Frekans Tablosu Tanımlayıcı İstatistikler Parametrik Testler ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (9 - 10 - 11 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 12 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Stata İle Ekonometrik Analiz Eğitimi (12 - 13 - 14 Ekim 2021)

Eğitim içeriği  Temel Kavramlar Basit Regresyon Modeli Model Spesifikasyon Otokorelasyon Testi Farklı Varyans Testi Çoklu Doğrusal Bağlantı Testi ...

Online Stata İle Ekonometrik Analiz Eğitimi (12 - 13 - 14 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 15 2021
 • 18:00 - 22:00
 • Online

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (15 Ekim 2021)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (15 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 16 2021
 • 15:30 - 17:30
 • Online

Online Endnote ile Kaynakça Yönetimi (16 - 17 Ekim 2021)

Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. ...

Online Endnote ile Kaynakça Yönetimi (16 - 17 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 16 2021
 • 10:00 - 12:00 / 13:0
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (16 - 17 - 18 Ekim 2021)

Eğitim içeriği  Kayıp Veri Analizi Aykırı-Uç Değer Bulma Madde Analizi Açıklayıcı Faktör Analizi Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi Friedman Testi İki Yönlü Varyans Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (16 - 17 - 18 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 19 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (19 - 20 - 21 Ekim 2021)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (19 - 20 - 21 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 22 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (22 - 23 - 24 Ekim 2021)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (22 - 23 - 24 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 25 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (25 - 26 - 27 - 28 Ekim 2021)

Bu eğitimden kazancaklarınız Parametrik Testler Nonparametrik Testler İki Yönlü ANOVA Tekrarlı Ölçüm İki Yönlü ANOVA Manova Ancova Korelasyon Analizi ...

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (25 - 26 - 27 - 28 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 29 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Stata İle Panel Veri Analizi Eğitimi (29 - 30 - 31 Ekim 2021)

Eğitim içeriği  Panel Ekonometrisine Giriş Doğrusal Panel Veri Modelleri Sabit ve Rassal Etkiler Modeli ...

Online Stata İle Panel Veri Analizi Eğitimi (29 - 30 - 31 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 30 2021
 • 10:00 - 12:00 / 13:0
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (30 - 31 Ekim - 1 Kasım 2021)

Eğitim içeriği; Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri YEM'de Temel Kavramlar ve Semboller Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndexler) Model Modifikasyonu ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (30 - 31 Ekim - 1 Kasım 2021) Online istarakademi.com

Geçmiş Eğitimler


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri