İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Aralık 11 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Eğitimi (11 – 12 – 13 Aralık 2023)

İyi kalitede bilimsel makale yazmanın önemi Yazım standardizasyonları (PRISMA, PRISMA-ScR, MOOSE ve IJISRIR) ...

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Eğitimi (11 – 12 – 13 Aralık 2023) Online istarakademi.com

Aralık 15 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (15 – 16 – 17 Aralık 2023)

Belgeleri Alma Kod Oluşturma ...

Online MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (15 – 16 – 17 Aralık 2023) Online istarakademi.com

Aralık 18 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (18 – 19 – 20 - 21 Aralık 2023)

Parametrik Testler Nonparametrik Testler ...

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (18 – 19 – 20 - 21 Aralık 2023) Online istarakademi.com

Aralık 18 2023
 • 09.30 - 12.30
 • İzmir Kavram Meslek

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu - MAXQDA Analytical Pro 2024 Eğitimi (18 Aralık 2023)

Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz ...

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu - MAXQDA Analytical Pro 2024 Eğitimi (18 Aralık 2023) İzmir Kavram Meslek İzmir Kavram Meslek

Aralık 22 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (22 – 23 -24 Aralık 2023)

Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri YEM’de Temel Kavramlar ve Semboller ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (22 – 23 -24 Aralık 2023) Online istarakademi.com

Aralık 22 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Karma Araştırma Yöntemleri Eğitimi (22 – 23 -24 Aralık 2023)

Karma yöntemler nedir? Karma araştırma sorusu tasarımı ...

Online Karma Araştırma Yöntemleri Eğitimi (22 – 23 -24 Aralık 2023) Online istarakademi.com

Aralık 25 2023
 • 18.00 - 22.00
 • Online

Online G Power ile Güç Analizi Eğitimi (25 Aralık 2023)

Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme ...

Online G Power ile Güç Analizi Eğitimi (25 Aralık 2023) Online istarakademi.com

Aralık 27 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (27 – 28 – 29 Aralık 2023)

Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci ...

Online Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (27 – 28 – 29 Aralık 2023) Online istarakademi.com

Ocak 05 2024
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (5 – 6 – 7 Ocak 2024)

Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri ...

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (5 – 6 – 7 Ocak 2024) Online istarakademi.com

Ocak 05 2024
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (5 – 6 – 7 Ocak 2024)

Veri Girişi ve Kodlama Değişken Türleri ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (5 – 6 – 7 Ocak 2024) Online istarakademi.com

Ocak 08 2024
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Eğitimi (8 – 9 – 10 Ocak 2024)

İyi kalitede bilimsel makale yazmanın önemi Yazım standardizasyonları (PRISMA, PRISMA-ScR, MOOSE ve IJISRIR) ...

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Eğitimi (8 – 9 – 10 Ocak 2024) Online istarakademi.com

Ocak 12 2024
 • Online
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi ( 12 – 13 – 14 Ocak 2024)

Kayıp Veri Analizi Aykırı-Uç Değer Bulma ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi ( 12 – 13 – 14 Ocak 2024) Online istarakademi.com

Ocak 15 2024
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Karma Araştırma Yöntemleri Eğitimi (15 – 16 – 17 Ocak 2024)

Karma yöntemler nedir? Karma araştırma sorusu tasarımı ...

Online Karma Araştırma Yöntemleri Eğitimi (15 – 16 – 17 Ocak 2024) Online istarakademi.com

Ocak 18 2024
 • 18.00 - 22.00
 • Online

Online G Power ile Güç Analizi Eğitimi (18 Ocak 2024)

Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme ...

Online G Power ile Güç Analizi Eğitimi (18 Ocak 2024) Online istarakademi.com

Ocak 19 2024
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (19 – 20 – 21 Ocak 2024)

Belgeleri Alma Kod Oluşturma ...

Online MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (19 – 20 – 21 Ocak 2024) Online istarakademi.com

Ocak 22 2024
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (22 – 23 – 24 – 25 Ocak 2024)

Parametrik Testler Nonparametrik Testler ...

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (22 – 23 – 24 – 25 Ocak 2024) Online istarakademi.com

Ocak 26 2024
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (26 – 27 – 28 Ocak 2024)

Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri YEM’de Temel Kavramlar ve Semboller ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (26 – 27 – 28 Ocak 2024) Online istarakademi.com

Ocak 29 2024
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (29 – 30 – 31 Ocak 2024)

Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci ...

Online Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (29 – 30 – 31 Ocak 2024) Online istarakademi.com

Geçmiş Eğitimler


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri