• slide
  slide
  slide
  Seçim Araştırmaları
  Piyasa Araştırmaları
  Sosyal Araştırmalar
  Güncel Araştırmalar
 • slide
  slide
  Anket Veri Girişi
  Örneklem Tahmini
  İstatistik Analiz
  Tablolama
  Bulgular
  Yorumlama
  Grafikler
 • slide
  Başarınız için yanınızdayız!
  Geleceğiniz için çalışıyoruz
 • slide
  slide
  Anket Danışmanlığı
  Spss Danışmanlığı
  İstatistiksel Tez Danışmanlığı

İstar Akademi

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (18 - 19 - 20 Haziran 2021) Online istarakademi . com Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (18 - 19 - 20 Haziran 2021)
 • 19:00 - 22:30
 • Online
 • 18.06.2021

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz ...

Online Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (19 - 20 Haziran 2021) Online istarakademi . com
Haziran 19 2021
 • 15:00 - 19:00
 • Online

Eğitim içeriği  Nicel Araştırma Problemi Tanımlama ve Literatür Tarama Bilimsel Araştırmalarda Nitel-Nicel Yanılgıları Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Örnekleme Türleri ...


Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (22 - 23 - 24 Haziran 2021)
Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (22 - 23 - 24 Haziran 2021) Online istarakademi . com Haziran 22 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

DEVAMI

Ne diyorlar ?

Akademik referans listemizi incelemek için tıklayın

Online Eğitim Yorumları

Bizden Haberler

Biyoistatistik eğitimi

BİYOİSTATİSTİK DANIŞMANLIK

Medikal araştırmalarınızın istatistiksel değerlendirilmesinde konusunda uzman, biyoistatistik alanında akademik yetkinlik sahibi uzmanlarımız tarafından en uygun yöntemler kullanılarak ve çalışma protokolü amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Ortaya çıkan sonuçlar tablo, grafik ve şekiller kullanılarak yapılan görsel bir destekle istatistik analiz raporu haline getirilir. Sonuçların kullanım amacına uygun olarak prezentasyon olarak da hazırlanabilir..