İstatistiksel Danışmanlık Hizmetleri

Çalışmanıza başlamadan veya anket/araştırmanızın henüz başındaysanız bize mutlaka ücretsiz olarak danışmanızı öneririz. Çünkü çalışmanın değerlendirilmesi aşamasında sıkıntı yaşamamak ve iyi bir istatistik analizi yorumu yapılabilmesi için derlenecek verilerin analize uygun olması gerekir. Bu nedenle çalışmanın henüz başında verilerinizi değerlendirmeye uygun formata getirip, verilerin sağlıklı bir şekilde toplanmasından sonra gerekli istatistiksel analizlerin uygulanması aşamasına gelinecektir.

Veri analizi araştırma sürecinin en temel ve önemli aşamalarından biridir. Verilerin sağlıklı analizi, istatistik yöntem ve teknikleri noktasında tecrübe sahibi ve yetkin olmayı gerektirir.

Göz önünde bulundurulması gerek en önemli noktalardan birisi hangi analizde hangi yöntemin kullanılacağına karar verilmesidir. Uygun olmayan yöntemin seçilmesi, elde edilecek sonuçların yanlış yorumlanmasına neden olacaktır.

Veri analizine başlamadan önce sizinle yüz yüze, telefonla veya mail aracılığıyla görüşüp çalışmanızın amacını, neleri hedeflediğinizi ve çalışmanızın sonucunda neleri tartışmayı planladığınızı öğreniyoruz. Bu noktada size gerekli gördüğümüz noktalarda önerilerde bulunup, ortak bir çalışma sonucunda taleplerinizi belirliyor, bu talepleri rapor formatına getiriyor ve onayınıza sunuyoruz. Çalışma öncesinde size sunduğumuz taslak sizin tarafınızdan onaylandıktan sonra çalışmaya başlıyoruz.

Sonrasında verileriniz analizlerin yapılabilmesi için uygun formata gerilip; çalışmanızın amacına, toplanan verilerin özelliklerine ve verilerin dağılımına uygun istatistiksel analizler yapılacaktır.

Bu yazıyı paylaş

Yorumlar

Konuya yorum yaz