Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (27 - 28 – 29 Ocak 2023)

 • 19.00 - 22.30
 • Online
 • 2023-01-27
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri
 • YEM’de Temel Kavramlar ve Semboller
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları
 • Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndeksler)
 • Model Modifikasyonu
 • Açıklayıcı Faktör Analizi
 • AMOS Programı Tanıtımı
 • Doğrulayıcı Faktör Analizi
 • Yol Analizleri
 • Gözlemlenen Değişkenlerle Yol Analizi
 • Gizil Değişkenlerle Yol Analizi
 • Aracılık (Mediator)
 • Düzenleyici (Moderator)
 • Durumsallık
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri