İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Nisan 20 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

AMOS Uygulamalı Ölçek Gelistirme ve Uyarlama Eğitimi (20 - 21 Nisan 2019)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

AMOS Uygulamalı Ölçek Gelistirme ve Uyarlama Eğitimi (20 - 21 Nisan 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Nisan 26 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Gelistirme ve Uyarlama Eğitimi (26 - 27 - 28 Nisan 2019)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Gelistirme ve Uyarlama Eğitimi (26 - 27 - 28 Nisan 2019) Online istarakademi.com

Nisan 26 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (26 - 27 - 28 Nisan 2019)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz Eğitim sonunda katılım belgesi ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (26 - 27 - 28 Nisan 2019) Online istarakademi.com

Mayıs 03 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (3 - 4 - 5 Mayıs 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (3 - 4 - 5 Mayıs 2019) Online istarakademi.com

Mayıs 04 2019
 • 09.00 - 13.00
 • İzmir

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı (4 Mayıs 2019 - İzmir)

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı Endnote ile kolay makale ve tez yazımı. Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. Makale ve tezlerde bibliyografya oluşturma. Ortak çalışmalarınızda referans ve kütüphane ...

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı (4 Mayıs 2019 - İzmir) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Mayıs 10 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Biyoistatistik İleri Düzey SPSS Eğitimi (10 - 11 - 12 Mayıs 2019)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regresyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Korelasyon Analizi Kısmi Korelasyon Analizi İki Yönlü Varyans Analizi Manova Cochran q Testi ...

Online Biyoistatistik İleri Düzey SPSS Eğitimi (10 - 11 - 12 Mayıs 2019) Online istarakademi.com

Mayıs 11 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (11 - 12 Mayıs 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (11 - 12 Mayıs 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Mayıs 18 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Biyoistatistik İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (18 - 19 Mayıs 2019)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regresyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Korelasyon Analizi Kısmi Korelasyon Analizi İki Yönlü Varyans Analizi Manova Cochran q Testi ...

Biyoistatistik İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (18 - 19 Mayıs 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Mayıs 24 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online NVivo İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (24 - 25 - 26 Mayıs 2019)

Eğitim içeriği Nitel Araştırmalarla İlgili Genel Bilgilendirme NVivo 12 Programı ile İlgili Genel Bilgilendirme Ncapture Kullanımı Case Oluşturma Nvivo 12 ile Kodlama Framework Matrix ve Relationship Oluşturma ...

Online NVivo İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (24 - 25 - 26 Mayıs 2019) Online istarakademi.com

Mayıs 25 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi İzmir (25 - 26 Mayıs 2019)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci ...

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi İzmir (25 - 26 Mayıs 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Haziran 01 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

NVivo İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (1 - 2 Haziran 2019)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmalarla İlgili Genel Bilgilendirme NVivo 12 Programı İlgili Genel Bilgilendirme NCapture Kullanımı Case Oluşturma NVivo 12 İle Kodlama Framework Matrix ve Relationship Oluşturma ...

NVivo İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (1 - 2 Haziran 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Geçmiş Eğitimler


Nisan 19 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (19 - 20 - 21 Nisan 2019)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...


Nisan 13 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (13 - 14 Nisan 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


Nisan 13 2019
 • 09:00 - 16:30
 • Kahramanmaraş

Endnote & G-Power Güç Analizi Eğitimi (13 Nisan 2019 - K.maraş)

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı Endnote ile kolay makale ve tez yazımı. Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. Makale ve tezlerde bibliyografya oluşturma. Ortak çalışmalarınızda referans ve kütüphane ...


Nisan 12 2019
 • 10.00 - 16.00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (12 - 13 - 14 Nisan 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


Mart 16 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (16 - 17 Mart 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri