İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Şubat 06 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Stata Panel Veri Analizi Eğitimi (6 – 7 – 8 Şubat 2023)

Panel Ekonometrisine Giriş Doğrusal Panel Veri Modelleri Sabit ve Rassal Etkiler Modeli Panel Veri Modellerinin Tahmin Yöntemleri Arasında Tercihler Panel Veri Modellerinde Temel Varsayımların Testler Heteroskedasite, Otokorelasyon ve Birimler Arası Korelasyonun Varlığında Dirençli Tahminciler ve Yöntemler Panel Birim Kök Testleri Eş Bütünleşme Testleri İlgili Analizlerin Raporlanması ve Makale Tez Yazımı ...

Online Stata Panel Veri Analizi Eğitimi (6 – 7 – 8 Şubat 2023) Online istarakademi.com

Şubat 10 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (10 – 11 - 12 Şubat 2023)

Kayıp Veri Analizi Aykırı-Uç Değer Bulma Madde Analizi Açıklayıcı Faktör Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (10 – 11 - 12 Şubat 2023) Online istarakademi.com

Şubat 11 2023
 • 15.30 - 19.00
 • Online

Online Jamovi ile Temel ve İleri Düzey İstatistik Eğitimi (11 – 12 – 13 Şubat 2023)

Jamovi Tanıtım, Veri Girişi ve Genel Ayarlar Jamovi temel menüler ve eklenti modülleri Jamovi ile Veri Dosyası Aktarma ve Düzenleme Betimsel Analizler ...

Online Jamovi ile Temel ve İleri Düzey İstatistik Eğitimi (11 – 12 – 13 Şubat 2023) Online istarakademi.com

Şubat 14 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Eğitimi (14 – 15 – 16 Şubat 2023)

İyi kalitede bilimsel makale yazmanın önemi Yazım standardizasyonları (PRISMA, PRISMA-ScR, MOOSE ve IJISRIR) Sistematik derleme ve meta-analiz makalesinde giriş ve yöntem bölümlerinin yazımı ...

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Eğitimi (14 – 15 – 16 Şubat 2023) Online istarakademi.com

Şubat 17 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (17 – 18 – 19 Şubat 2023)

Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma ...

Online MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (17 – 18 – 19 Şubat 2023) Online istarakademi.com

Şubat 18 2023
 • 15.30 - 19.00
 • Online

Online Nicel Araştırmalarda Yöntem ve Anket Formu Hazırlama Uygulama Eğitimi (18 – 19 Şubat 2023)

Bilimsel Araştırmanın Temelleri Araştırma Konusunun Belirlenmesi ve Literatür Taraması Kavramsal ve Teorik Çerçeve Araştırma Türleri ...

Online Nicel Araştırmalarda Yöntem ve Anket Formu Hazırlama Uygulama Eğitimi (18 – 19 Şubat 2023) Online istarakademi.com

Şubat 20 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (20 – 21 – 22 – 23 Şubat 2023)

Parametrik Testler Nonparametrik Testler İki Yönlü ANOVA Tekrarlı Ölçüm İki Yönlü ANOVA Manova ...

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (20 – 21 – 22 – 23 Şubat 2023) Online istarakademi.com

Şubat 24 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (24 – 25 – 26 Şubat 2023)

Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri YEM’de Temel Kavramlar ve Semboller Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (24 – 25 – 26 Şubat 2023) Online istarakademi.com

Şubat 25 2023
 • 15.30 - 19.00
 • Online

Online Karma Araştırma Yöntemleri Eğitimi (25 – 26 – 27 Şubat 2023)

Karma yöntemler nedir? Karma araştırma sorusu tasarımı Karma araştırma sorularına uygun çalışma başlığı ve proje hedefleri oluşturma ...

Online Karma Araştırma Yöntemleri Eğitimi (25 – 26 – 27 Şubat 2023) Online istarakademi.com

Şubat 28 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (28 Şubat – 1 – 2 Mart 2023)

Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme ...

Online Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (28 Şubat – 1 – 2 Mart 2023) Online istarakademi.com

Mart 02 2023
 • 19.00
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (2 – 3 – 4 – 5 Mart 2023)

Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Katılımcıların Belirlenmesi / Örneklem Seçim Stratejileri Veri Toplama Araçları (Gözlem, Görüşme, Dokümanlar) Veri Analiz Stratejisinin Seçimi Araştırmacının Sahadaki Rolü ...

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (2 – 3 – 4 – 5 Mart 2023) Online istarakademi.com

Mart 03 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (3 – 4 - 5 Mart 2023)

Veri Girişi ve Kodlama Değişken Türleri Verilerin Dönüştürülmesi Hipotez Testleri Frekans Tablosu ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (3 – 4 - 5 Mart 2023) Online istarakademi.com

Mart 06 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Akademik Microsoft 365 Office (Word-PowerPoint -Excel) Eğitimi (6 – 7 – 8 Mart 2023)

WORD Giriş Dosya Menüsü Giriş Sekmesi Ekle Sekmesi Tasarım Sekmesi ...

Online Akademik Microsoft 365 Office (Word-PowerPoint -Excel) Eğitimi (6 – 7 – 8 Mart 2023) Online istarakademi.com

Mart 09 2023
 • 18.00 - 22.00
 • Online

Online Endnote ile Kaynakça Yönetimi Eğitimi ( 9 Mart 2023)

Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma Makale ve tezlerde bibliyografya oluşturma ...

Online Endnote ile Kaynakça Yönetimi Eğitimi ( 9 Mart 2023) Online istarakademi.com

Mart 10 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (10 – 11 - 12 Mart 2023)

Kayıp Veri Analizi Aykırı-Uç Değer Bulma Madde Analizi Açıklayıcı Faktör Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (10 – 11 - 12 Mart 2023) Online istarakademi.com

Mart 11 2023
 • 15.30 - 19.00
 • Online

Online Jamovi ile Temel ve İleri Düzey İstatistik Eğitimi (11 – 12 – 13 Mart 2023)

Jamovi Tanıtım, Veri Girişi ve Genel Ayarlar Jamovi temel menüler ve eklenti modülleri ...

Online Jamovi ile Temel ve İleri Düzey İstatistik Eğitimi (11 – 12 – 13 Mart 2023) Online istarakademi.com

Mart 14 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Eğitimi (14 – 15 – 16 Mart 2023)

İyi kalitede bilimsel makale yazmanın önemi Yazım standardizasyonları (PRISMA, PRISMA-ScR, MOOSE ve IJISRIR) ...

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Eğitimi (14 – 15 – 16 Mart 2023) Online istarakademi.com

Mart 17 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (17 – 18 – 19 Mart 2023)

Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama ...

Online MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (17 – 18 – 19 Mart 2023) Online istarakademi.com

Mart 18 2023
 • 15.30 - 19.00
 • Online

Online Nicel Araştırmalarda Yöntem ve Anket Formu Hazırlama Uygulama Eğitimi (18 – 19 Mart 2023)

Bilimsel Araştırmanın Temelleri Araştırma Konusunun Belirlenmesi ve Literatür Taraması Kavramsal ve Teorik Çerçeve ...

Online Nicel Araştırmalarda Yöntem ve Anket Formu Hazırlama Uygulama Eğitimi (18 – 19 Mart 2023) Online istarakademi.com

Mart 20 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (20 – 21 – 22 – 23 Mart 2023)

Parametrik Testler Nonparametrik Testler İki Yönlü ANOVA Tekrarlı Ölçüm İki Yönlü ANOVA ...

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (20 – 21 – 22 – 23 Mart 2023) Online istarakademi.com

Mart 24 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (24 – 25 – 26 Mart 2023)

Smart-PLS, PLS-SEM Tanımı PLS-SEM ve CB-SEM karşılaştırılması Smart-PLS tercih etme sebepleri ...

SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (24 – 25 – 26 Mart 2023) Online istarakademi.com

Mart 25 2023
 • 15.30 - 19.00
 • Online

Online Karma Araştırma Yöntemleri Eğitimi (25 – 26 – 27 Mart 2023)

Karma yöntemler nedir? Karma araştırma sorusu tasarımı Karma araştırma sorularına uygun çalışma başlığı ve proje hedefleri oluşturma ...

Online Karma Araştırma Yöntemleri Eğitimi (25 – 26 – 27 Mart 2023) Online istarakademi.com

Mart 28 2023
 • 18.00 - 22.00
 • Online

Online G Power ile Güç Analizi Eğitimi (28 Mart 2023)

Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme ...

Online G Power ile Güç Analizi Eğitimi (28 Mart 2023) Online istarakademi.com

Mart 29 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Sağlık Alanında Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (29 – 30 – 31 Mart 2023)

Makale Öncesi Hazırlık Dergi Seçimi Göz Önünde Bulundurulacak Noktalar ...

Online Sağlık Alanında Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (29 – 30 – 31 Mart 2023) Online istarakademi.com

Geçmiş Eğitimler


Ocak 31 2023
 • 18.00 - 22.00
 • Online

Online G Power ile Güç Analizi Eğitimi (31 Ocak 2023)

Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme İki bağımsız oranı karşılaştırmak için örnek genişliği belirleme Korelasyon katsayısının hesaplanacağı çalışmalar için örnek genişliği belirleme ...


Ocak 28 2023
 • 10.00 - 14.30
 • Online

Online Karma Araştırma Yöntemleri Eğitimi (28 - 29 - 30 Ocak 2023)

Karma yöntemler nedir? Karma araştırma sorusu tasarımı Karma araştırma sorularına uygun çalışma başlığı ve proje hedefleri oluşturma Karma araştırma desenleri Örneklem çeşitleri, stratejileri, sayısı Veri toplama çeşitleri ...


Ocak 27 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (27 - 28 – 29 Ocak 2023)

Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri YEM’de Temel Kavramlar ve Semboller Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndeksler) Model Modifikasyonu Açıklayıcı Faktör Analizi AMOS Programı Tanıtımı Doğrulayıcı Faktör Analizi Yol Analizleri Gözlemlenen Değişkenlerle Yol Analizi Gizil Değişkenlerle Yol Analizi Aracılık (Mediator) Düzenleyici (Moderator) Durumsallık ...


Ocak 24 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (24 – 25 – 26 Ocak 2023)

Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" Kapsam / Yüzeysel / Ölçüt Bağlantılı / Yordama / Eş Zamanlı Geçerlilik / Güvenirlik Analizi %27 Alt Üst Madde Ayırt Ediciliği, Madde Toplam Puan Analizi ve Raporlama ...


Ocak 20 2023
 • 19.00 - 22.30
 • Online

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Eğitimi (20 -21 -22 Ocak 2023)

İyi kalitede bilimsel makale yazmanın önemi Yazım standardizasyonları (PRISMA, PRISMA-ScR, MOOSE ve IJISRIR) Sistematik derleme ve meta-analiz makalesinde giriş ve yöntem bölümlerinin yazımı Anahtar kelimeler, PICOS ve araştırmaların seçim kriterlerinin belirlenmesi Tarama yapılacak veri tabanlarının belirlenmesi ve tarama yapma Çalışmaların seçimi Veri çekme (çıkarma) aracının hazırlanması ve verilerin çekilmesi Makale kalitesinin (bias riskinin) değerlendirilmesi Verilerin sentezi (meta-analiz, narrative sentez) Bulgular ve tartışma bölümleri ile diğer bilgilerin yazımı Örnek sistematik derleme makalesi inceleme/değerlendirme (AMSTAR-2 ve JBI kontrol listesi ile) ...


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri