• Seçim Araştırmaları
  Piyasa Araştırmaları
  Sosyal Araştırmalar
  Güncel Araştırmalar
 • Anket Veri Girişi
  Örneklem Tahmini
  İstatistik Analiz
  Tablolama
  Bulgular
  Yorumlama
  Grafikler
 • Başarınız için yanınızdayız!
  Geleceğiniz için çalışıyoruz
 • Anket Danışmanlığı
  Spss Danışmanlığı
  İstatistiksel Tez Danışmanlığı

İstar Akademi

Nisan 28 2018
 • 10.00 - 16.00
 • Online

Online Üst Düzey SPSS Eğitimi (28 - 29 Nisan 2018)

Eğitim içeriği  Manova COCHRAN Testi MCNEMAR Testi Tekrarlı Ölçümlerde Tek Faktörlü ANOVA Tekrarlı Ölçümlerde İki Faktörlü ANOVA Tek Yönlü Kovaryans Analizi İki Yönlü Kovaryans Analizi Kendall W Testi ...


Mayıs 12 2018
 • 10.00 - 16.00
 • Konya

İleri Düzey SPSS Eğitimi Konya (12 - 13 Mayıs 2018)

Eğitim İçeriği Parametrik ve Non Parametrik İstatistikler İki Yönlü ANOVA İki Yönlü ANCOVA Korelasyon Analizi Madde Analizi Açıklayıcı Faktör Analizi Kümeleme Analizi Regresyon Analizi ...

DEVAMI

Ne diyorlar ?

Online Eğitim Yorumları

Bizden Haberler

Biyoistatistiksel danışmanlık

BİYOİSTATİSTİK DANIŞMANLIK

Medikal araştırmalarınızın istatistiksel değerlendirilmesinde konusunda uzman, biyoistatistik alanında akademik yetkinlik sahibi uzmanlarımız tarafından en uygun yöntemler kullanılarak ve çalışma protokolü amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Ortaya çıkan sonuçlar tablo, grafik ve şekiller kullanılarak yapılan görsel bir destekle istatistik analiz raporu haline getirilir. Sonuçların kullanım amacına uygun olarak prezentasyon olarak da hazırlanabilir..